Velkommen til skole-i-udvikling.

Mit navn er Karina Rhiger.
Jeg er uddannet lærer og har mange års erfaring indenfor faget. Herudover har jeg en cand. pæd. i pædagogisk psykologi med speciale i teamsamarbejde og er meget engageret i inklusionsdebatten.
 
Jeg kan tilbyde foredrag, workshops og sparring på aktuelle problemstillinger ind i teamsamarbejde, samt på udfordringen skolen i udvikling står overfor med at skabe den inkluderende skole. Blandt andet:
 
- Styringsskift og ryk af "læreridentitet".
- Teamsamarbejdets forhandlinger.
- Den inkluderende skole gennem teamsamarbejde
- Inklusion. Skabelse af et fælles sprog og refleksion.
 
Mit udgangspunkt for workshops og oplæg til skoler, lærere, lærerstuderende og skoleledelser er et socialkonstruktionistisk - poststrukturalistisk perspektiv, hvor vi ses som skabt i relationerne vi indgår i. Herved tillægges alle et ansvar for alles trivsel.
 
God fornøjelse med at kigge rundt på siden og kontakt mig endelig.
 
Mvh.
 
Karina 
 
 

Kundeudtalelser

Læs her hvad kunderne siger..

Produkter

Læs her hvilke produkter jeg mere specifikt udbyder.

Kontakt

For uforpligtende tilbud på foredrag/workshops kan du/I kontakte mig her.